Ik kom voor een opname

Opgelet : elke patiënt die voor een (meerdaagse) opname komt, dient een negatieve COVID-19-test voor te leggen (PCR-test). De negatieve test mag niet ouder zijn dan 4 dagen.

Het onthaal kan voor jou de afname van de PCR-test inplannen of je kan jezelf ergens anders laten testen op COVID-19. De negatieve PCR-test mag niet ouder zijn dan 4 dagen. Een sneltest wordt niet aanvaard bij een geplande opname. Ook wanneer je gevaccineerd bent, moet je een negatieve COVID-test kunnen voorleggen.

Het spreekt voor zich dat ingrepen of opnames die absoluut nodig zijn, gewoon doorgaan. Ziekenhuizen zijn veilige plaatsen om medische zorg te geven. De COVID-19-zorg wordt duidelijk gescheiden van de reguliere zorg en AZ Monica voorziet alle nodige maatregelen om jou veilig te behandelen.

Volg onderstaande richtlijnen wanneer je naar het ziekenhuis komt voor een (meerdaagse) opname.

 1. De opnameplanning contacteert je

  De opnameplanning neemt een dag voor je opname contact met je op om te overlopen of je alle nodige voorbereidingen hebt getroffen. Concreet wil dit zeggen :

  • Je hebt je laten testen (PCR-test) en kan een negatief testresultaat voorleggen dat niet ouder is dan 4 dagen.
  • Je hebt online de vragenlijst ingevuld en je toegangspas aangevraagd.

  Vooraf aan je opname, ontvang je ook de nodige richtlijnen per mail en/of sms, zodat je alles tijdig in orde kan brengen.

  Heb je toch nog vragen, dan kan je ook steeds zelf contact opnemen met de dienst opnameplanning tussen 14.00u en 16.00u via 03 320 50 08.

 2. Heb je de algemene onthaalbrochure gelezen?

  Lees onze algemene onthaalbrochure. Een geïnformeerde patiënt is een meer tevreden patiënt en zo ben je beter voorbereid.

  Lees hier onze algemene onthaalbrochure

 3. Vul de nodige documenten thuis in

  Om jouw opname vlot te laten verlopen, vragen we je om de nodige documenten zoveel mogelijk vooraf in te vullen.

 4. Breng je thuismedicatie mee in de originele verpakking

  Print deze medicatielijst en breng het formulier ingevuld mee, samen met je thuismedicatie.
  Schrijf je naam en geboortedatum duidelijk op de verpakking.

 5. Kom op het afgesproken tijdstip

  Kom op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis. Leef onze specifieke richtlijnen inzake COVID-19 stipt na.

  Draag een mondneusmasker. Draag een mondneusmasker

  Draag een mondneusmasker bij elk contact met een medewerker. De medewerker zal u vooraf waarschuwen om uw mondneusmasker aan te doen alvorens hij/zij de kamer binnengaat.

  Kom alleen naar het ziekenhuis Kom alleen naar het ziekenhuis

  Uitzonderingen:

  • één noodzakelijke begeleider voor een fysiek of mentaal hulpbehoevende patiënt
  • één noodzakelijke begeleider voor een patiënt met taalproblemen
  • één ouder van een kind
  • bij een (dag)opname: de patiënt brengen en afhalen indien de patiënt (fysiek of mentaal) hulpbehoevend is

  Onze medewerkers aan de toegang controleren of begeleiders al dan niet zijn toegestaan.

  Kom op het afgesproken uur. Kom op het afgesproken uur (niet vroeger, niet later)

  Blijf niet langer dan nodig in het ziekenhuis.

  Schrijf je in via onze inschrijvingskiosk. Schrijf je in via onze inschrijvingskiosk

  Via onze inschrijvingskiosk ontvang je de routenummer van jouw bestemming. Begeef je enkel op locatie waar je moet zijn.

  Respecteer altijd de social distance (1,5 meter) Respecteer altijd de social distance (1,5 meter)
  Ontsmet regelmatig je handen. Ontsmet regelmatig je handen

  Handschoenen zijn niet nodig. Deze geven een vals gevoel van veiligheid.

  Kom enkel met een toegangspas. Kom enkel met een toegangspas

  Maak telefonisch een afspraak voor elke consultatie, onderzoek of opname. Het ziekenhuis is enkel toegankelijk op vertoon van een toegangspas. Die kan jezelf  via deze link aanvragen! Let wel, deze toegangspas is slechts 48 uur geldig.

   

 6. Controle van je lichaamstemperatuur

  Voor je het ziekenhuis kan binnengaan, zullen onze medewerkers je lichaamstemperatuur controleren en je screenen op symptomen van COVID-19. Toon je toegangspas zodat dit vlot kan verlopen en wachtrijen worden vermeden.

  Onze medewerkers aan de toegang controleren of begeleiders al dan niet zijn toegestaan.

 7. Schrijf je vervolgens in via onze inschrijvingskiosk. Hou hiervoor je eID bij de hand.

  Eens je in het ziekenhuis bent, dien je je in te schrijven aan één van onze inschrijvingskiosken. Via deze kiosk krijg je je routenummer. Volg de aangeduide routing.