Kom je naar het ziekenhuis?

Vanaf heden dient elke patiënt die voor een (meerdaagse) opname komt, een negatieve COVID-test voor te leggen. De negatieve COVID-test mag niet ouder zijn dan 4 dagen.

Er geldt vanaf zaterdag 30 januari 2021 opnieuw een algemeen bezoekverbod. Lees hier in welke uitzonderlijke gevallen bezoek nog wel is toegestaan.

Onze consultaties blijven steeds doorgaan. Ambulante raadplegingen, afspraken op medische beeldvorming (radiologie en nucleaire beeldvorming) alsook dagopnames in het niet-chirurgische dagziekenhuis (bv. oncologisch dagziekenhuis) worden voorlopig niet geannuleerd. Zolang je niet wordt gecontacteerd, kan je ervan uitgaan dat uw afspraak in het ziekenhuis doorgaat.

We bedanken iedereen om de richtlijnen op deze website strikt op te volgen.

Draag een eigen mondneusmasker.

Raak enkel de lintjes aan en ontsmet voor of na het aanraken van het masker jouw handen.

Kom op het afgesproken uur.

Blijf niet langer dan nodig in het ziekenhuis.

Respecteer altijd de social distance (1,5 meter)

Ontsmet regelmatig je handen.

Handschoenen zijn niet nodig. Deze geven een vals gevoel van veiligheid.

Kom enkel met een toegangspas.

Het ziekenhuis is enkel toegankelijk op vertoon van een toegangspas. Die kan je via deze link aanvragen! Let wel, deze toegangspas is maar 48uur geldig.