Komt u naar het ziekenhuis?

Ook de bezoekregeling binnen AZ Monica is aangepast omwille van het coronavirus.
Het bezoekuur kan verschillen per afdeling. Informeer je goed voor je vertrekt!

Een bezoeker moet vooraf een bezoekerspas aanvragen
EN
in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket.

Lees hier alles over de bezoekregeling in AZ Monica >
Meer info over het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde >

  • Komt u naar het ziekenhuis voor een dagopname (chirurgisch of oncologie), dan hebt u vanaf heden geen negatieve PCR-test nodig, behalve wanneer u niet gevaccineerd bent of niet in het bezit bent van een herstelcertificaat van < 6 maanden. U dient dit te bewijzen aan de hand van een CovidSafe ticket (via de app CovidSafe.be of met een afgeprint ticket via mijngezondheid.be)
  • Komt u naar het ziekenhuis voor een geplande meerdaagse opname, dan moet u altijd een negatieve COVID-test kunnen voorleggen (PCR-test), ook indien u gevaccineerd bent. De negatieve test mag niet ouder zijn dan 4 dagen. Een sneltest wordt niet aanvaard.

Onze consultaties blijven steeds doorgaan. Ambulante raadplegingen, afspraken op medische beeldvorming (radiologie en nucleaire beeldvorming) alsook dagopnames in het niet-chirurgische dagziekenhuis (bv. oncologisch dagziekenhuis) worden voorlopig niet geannuleerd. Zolang u niet wordt gecontacteerd, kan u ervan uitgaan dat uw afspraak in het ziekenhuis doorgaat.

Het ziekenhuis is een veilige en goed gecontroleerde omgeving. Alle patiënten kunnen, mits correcte naleving van de richtlijnen, in veilige omstandigheden op raadpleging komen.

We bedanken iedereen om de richtlijnen op deze website strikt op te volgen.

Draag een eigen mondneusmasker.

Raak enkel de lintjes aan en ontsmet voor of na het aanraken van het masker jouw handen.

Kom op het afgesproken uur.

Blijf niet langer dan nodig in het ziekenhuis.

Respecteer altijd de social distance (1,5 meter)

Ontsmet regelmatig je handen.

Handschoenen zijn niet nodig. Deze geven een vals gevoel van veiligheid.

Op bezoek? Enkel met een bezoekerspas en Covid Safe Ticket!

Als je een patiënt komt bezoeken, moet je vooraf een bezoekerspas aanvragen. Die kan je via deze link aanvragen! Let wel, deze toegangspas is maar 48uur geldig. Daarnaast dien je een geldig Covid Safe ticket voor te leggen.